Salgs- og leveringsbetingelser

Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelsene får anvendelse på alt salg fra Serviteur AS, så lenge ikke annet er skriftlig avtalt.

Lagerførte standardvarer

Med lagerførte standardvarer menes i dette dokumentet varer som er ferdig produsert og kan bestilles direkte fra lager.

Bestillingsvarer

Med bestillingsvarer menes i dette dokumentet varer som først vil bli produsert når varene er bestilt.

Tilbud og avtale

Lagerførte standardvarer

Alle opplysninger om priser og produkter som fremgår av kataloger, prislister, nettsider, og annet reklamemateriell er veiledende og ikke å anse som bindende tilbud. Vi tar forbehold om eventuelle prisendringer og trykkfeil.  Som trykkfeil regnes også avvik mellom bilde av et produkt og produktets virkelige utseende, samt mulighet for bestilling av produkter som har gått ut av sortimentet, og som derfor ikke kan leveres. Bestillingen er bindende når ordren er avgitt.

Alle priser er oppgitt eks. MVA, evnt. miljøavgift og frakt. Frakt tilkommer på alle sendinger under 4.800,-kr eks. MVA (Fraktfrigrense). På bestillinger gjort i nettbutikken er fraktfrigrensen 1.500,-kr eks. MVA. Fraktfrigrense gjelder ikke Svalbard.

Bestillingsvarer

Alle tilbud gis uten forpliktelser og med forbehold om prisøkninger og endrede leveringsmuligheter.

Tilbud er gjeldende i 30 dager fra tilbudets dato dersom ikke annet er angitt. Avtaler som avviker fra tilbudet er først å anse som et nytt tilbud etter skriftlig bekreftelse fra Serviteur.

Nøyaktig pris på klisjé kan ikke beregnes før tilbudet er akseptert og korrektur godkjent av kunde. En evt. rabatt på klisjé må tilbakebetales ved utlevering av klisjé.

Avtalen mellom Serviteur AS og kjøper trer i kraft ved at kunden skriftlig aksepterer tilbudet. Kunden mottar deretter en ordrebekreftelse fra Serviteur. Innsigelser mot ordrebekreftelsen må gjøres skriftlig umiddelbart og senest tre dager etter mottagelsen av denne. Kansellering av ordre etter at avtalen er trådt i kraft kan kun skje etter avtale og mot eventuelle påløpte kostnader.

Alle priser er oppgitt eksklusiv MVA og evnt. miljøavgift. Frakt og repro kostnad kommer i tillegg, og betales av kjøper med mindre noe annet er avtalt skriftlig på forhånd. Palleavgift tillkommer for alle leveranser på pall.

Repro kostnad:
Kr 750,- for oppsett av klisjéer pluss en korrekturrunde, forutsatt at kunden leverer en vektorisert fil av sin logo (dvs. filformatene: ai,eps eller pdf). Bildefiler må være høyoppløste, dvs. 300 dpi. Korrekturrunder ut over dette faktureres med kr. 375,- pr. korrektur. Leverer kunden logo i et annet filformat enn spesifisert over slik at logoen må rentegnes tilkommer kr. 750,-. Mangler kunden logo slik at en helt ny logo må utarbeides, eller kunden ber om designforslag, faktureres kunden med kr. 750,- pr. time for dette arbeidet.

Levering

Levering skjer direkte fra vårt lager på den mest hensiktsmessige måten, dvs. med en av Serviteurs transportpartnere om ikke annet er angitt av kjøper. 

Lagerførte standardvarer

Levering av lagerførte standardvarer vil normalt skje 1-5 virkedager etter at ordren er registrert.

Bestillingsvarer

Levering av bestillingsvarer skjer i henhold til ordrebekreftelsen, forutsatt at korrekturer er signert og returnert til avtalt tid. Levering oppgitt på ordrebekreftelsen er en beregnet uke med avvikelse på +/- en uke. Større avvik vil bli meddelt.

Produktinformasjon

Lagerførte standardvarer

Kjøper må påregne noe avvik i fargenyanser i forhold til det som fremgår av kataloger, nettsider, og annet reklamemateriell. Avvik mellom bilde av et produkt og produktets virkelige utseende kan forekomme. Kun vesentlige avvik gir grunnlag for reklamasjon.

Bestillingsvarer

Spesialbestilte varer med trykk kan variere i antall med /-10% i forhold til bestilt antall. Ved små kvantum kan antallet variere med /- 25%. Kunden blir fakturert for reelt levert antall.

Målavvikelser på inntil 5 % gir ikke grunnlag for reklamasjon.

Handlenett med trykk kan ikke vaskes i vaskemaskin eller tørkes i tørketrommel da dette vil gå utover trykket og materialet vil krympe. Kan kun håndvaskes i kaldt vann.

Kjøper må påregne noe avvik i fargenyanser i forhold til foreviste fargeprøver på skjerm og utskrifter. Det garanteres ikke mot avsmitting. Spesielt matte trykk kan smitte av farge.

Poser med trykk leveres normalt med fotocellemerke i øvre hjørne, samt med bunnfallsmerke. Dette gjøres for å sikre korrekt plassering av logo, samt for å merke produktet med relevant informasjon.

Kunden må selv innhente rettigheter til bruk av logo/merkevarenavn. Dette må kunne fremlegges på forespørsel. Serviteur tar ikke ansvar for misbruk i henhold til ovenstående.

Serviteur forbeholder retten til å benytte alle produserte varer som prøve og samtidig benytte dette i markedsføringen av Serviteur.

Betaling

Serviteur sine generelle betalingsbetingelser er netto pr. 20 dager. Kreditt innvilges etter en kredittvurdering, og Serviteur kan gi avslag på kreditt uten nærmere begrunnelse. Dersom en kunde er ny eller ikke kreditgodkjennes kan Serviteur be om forskuddsbetaling helt eller delvis.

Ved betaling etter forfall beregnes forsinkelsesrente med den til enhver tids gjeldene sats. Faktura dateres den dagen varen sendes fra lager eller er klar for henting på Serviteur sitt lager.

Salgspant

Etter forfall belastes renter til gjeldende satser. Serviteur beholder eiendomsretten på varene til hele kjøpesummen er betalt iht. lov om salgspant.

Transportskade

Varemottaker må selv påse at vareemballasjen ikke er skadet og at antall leverte kolli er i overensstemmelse med pakkseddel/fraktbrevets pålydende. Eventuell skade eller manglende kolli må føres på pakkseddel/fraktbrev før kvittering for mottagelse, og må meldes til Serviteur umiddelbart og senest innen fem dager.  I motsatt fall kan Serviteur AS fraskrive seg ansvar for skade.

Reklamasjon

Kjøper er ansvarlig for å inspisere varene ved mottakelse slik at eventuelle feil og mangler oppdages umiddelbart. Alle reklamasjoner må fremsettes skriftlig så snart som mulig og senest fem dager etter mottakelse av varene, ellers anses kunden for å ha akseptert varene.

All vareretur skal forhåndsgodkjennes og forsendelsesmåte avtales. Returfrakt for Serviteurs regning aksepteres kun når dette er avtalt på forhånd. Kun feil forårsaket av Serviteur (feilvarer, feilleveringer eller ved kvalitetsreklamasjoner) gir grunnlag for retur. Returer utenom disse tilfeller må derfor avtales særskilt. Skaffe og bestillingsvarer tas ikke i retur.

Garanti

Begrenset til de ulike fabrikantenes garantitid. Omfatter ikke feil eller mangler som er oppstått pga. kjøpers feilaktige bruk av varen. Gjelder heller ikke ved følgeskader som påføres kjøper ved eventuelle feil på den leverte vare. Reparasjon dekkes kun når varen er returnert etter standard returbetingelser. Ved forbrukerkjøp gjelder kjøpslovens regler.

Force majeure

Serviteur kan ikke stilles til ansvar ved eventuelle forsinkelser ved leveranse som Serviteur ikke kan råde over. Herunder også forsinkelser fra underleverandører som ikke de kan råde over. Ved forsinkelser som skyldes streik eller lockout, ødeleggelser pga. brann- eller vannskader, maskin- og strømsvikt, nasjonale eller internasjonale krigshandlinger, naturkatastrofer, råvaremangel eller hendelser av tilsvarende karakter forbeholder vi oss retten til å heve ordren helt eller delvis, eller utsette leveringen.

Erstatning

Eventuelle forsinkelser i forhold til bekreftet leveringstidspunkt berettiger ikke noen form for erstatning. Serviteur har intet ansvar for eventuelle økonomiske tap kunden påføres som et resultat av forsinkelser eller uteblitte leveranser, uavhengig av om tapet er direkte eller indirekte eller om Serviteur på forhånd har blitt gjort oppmerksom på at økonomisk tap kan oppstå. Skulle Serviteur bli pålagt erstatningsansvar etter lovgivningen skal erstatningsbeløpet være begrenset til kjøpesummen for det aktuelle produktet.

Tvistemål

Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med en kjøpsavtale, og som partene ikke selv kan enes om, skal avgjøres i henhold til norsk lov.

 
Gode tilbud på mail? Meld deg på vårt nyhetsbrev
Se vår Personvernerklæring for å lese hvordan vi behandler personopplysninger og hvilke rettigheter du har