Personopplysninger

Serviteur AS tar dine personopplysninger på alvor, og vi er opptatt av at du som kunde skal ha tillit til at dine opplysninger er trygge hos oss. På denne siden finner du en personvernerklæring som forklarer hvilke opplysninger om deg vi lagrer, hvorfor vi lagrer dem, hva vi bruker opplysningene til, hvem vi deler dem med, samt dine rettigheter til utlevering, endring og sletting av opplysningene.

All innsamling og bruk av personvernopplysninger er underlagt norsk personvernlovgivning.

 

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder all bruk av Serviteurs tjenester, inkludert våre nettsider. Serviteur AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene.

 

Hvordan innhentes personopplysningene?

Personopplysninger vi lagrer om deg, er enten opplysninger du har oppgitt direkte til oss når du handler eller kontakter oss med spørsmål og tilbakemeldinger, eller opplysninger som lagres automatisk, for eksempel når du handler i nettbutikken. Det kan også være opplysninger vi mottar fra andre tjenesteytere, for eksempel offentlige registre som Brønnøysundregistrene.

 

Hvilke opplysninger lagres, og hvordan blir informasjonen brukt?

Grunnleggende detaljer som ditt navn, adresse og kontaktinformasjon lagres for å kunne levere våre tjenester til deg.

Opplysninger relatert til ditt kundeforhold, som bestillings-, leverings- og betalingsopplysninger (ikke kortinformasjon), eventuelle tilgodehavende, favorittprodukter og handlekurv lagres for å kunne administrere ditt kundeforhold og yte deg service i forbindelse med levering av våre tjenester.

Opplysninger om levering av varer, slik som leveringstidspunkt og mottaker, lagres av våre underleverandører som leverer varene til deg. Dette er nødvendig for å dokumentere at levering har funnet sted, og til bruk ved eventuelle feilleveringer.

Informasjon om din brukerkonto i nettbutikken, slik som brukernavn, passord og eventuell kjedetilhørighet lagres for å gi deg tilgang til din personlige brukerkonto ved innlogging på våre nettsider.

Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker våre nettsider en god opplevelse og service. Vi benytter sessioncookies som lagres midlertidig på din maskin, f.eks. for å holde rede på hvilket språk du har valgt. Se ytterligere informasjon om cookies her: https://www.serviteur.no/cookies

Analyseverktøy som Google Analytics brukes for å utvikle og tilpasse vår nettbutikk etter brukernes behov, og lagrer opplysninger om hvordan besøkende bruker våre nettsider, men vi kan ikke identifisere enkeltbrukere i statistikken. Informasjonen som genereres, lagres hos Google, men Google erklærer at IP-adressen fra nettleseren din aldri bli koblet til andre data som er registrert hos Google. Vi benytter også IP-anonymisering, som innebærer at dataene ikke kan knyttes til din person.

Opplysninger om innstillinger for markedsføring og kommunikasjon, slik som mottak av nyhetsbrev der du har samtykket til dette, brukes for å gi deg relevant informasjon og tilbud. Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss, enten ved å ta kontakt med oss eller benytte funksjon for avmelding i våre nyhetsbrev.

Er du kun påmeldt vårt nyhetsbrev, lagres kun e-postadressen.

 

Hvordan lagrer og beskytter Serviteur personopplysningene dine?

Vi behandler dine opplysninger i henhold til personopplysningsloven/GDPR og gjeldende forskrifter.

Beskyttelse av dine data er høyt prioritert hos oss, og vi har etablert prosedyrer for å håndtere personopplysninger på en sikker måte. Dine personopplysninger er sikret ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll. Dine data lagres i sikre datahaller, og kun utvalgt klarert personell hos IT-driftspartner har tilgang til hallene. Vi foretar jevnlige vurderinger av sikkerheten i systemer som brukes for håndtering av personopplysninger, og det er inngått avtaler som pålegger leverandører av slike systemer å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Tilgang til personopplysninger er begrenset til personell som har behov for tilgang for å utføre sine oppgaver.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare lagres i 5 år, i henhold til lovens krav.

Vi vil aldri selge dine opplysninger til tredjepart.

 

Hvem kan få dine opplysninger utlevert?

For å kunne oppfylle våre forpliktelser ovenfor deg som kunde, utleveres nødvendige opplysninger til samarbeidspartnere innen frakt og IT-drift. Videre kan vi når det er nødvendig dele opplysninger med aktuelle vareleverandører dersom en vare skal leveres direkte til deg fra leverandør, for eksempel trykkeri.

Nødvendige opplysninger i forbindelse med fakturering og betalingsinnkreving deles med leverandører på dette området. 

Vi vil også utlevere informasjon i lovpålagte tilfeller, som ved rettslige pålegg fra myndigheter/politi/domstol, i henhold til norsk lovgivning.

Ved virksomhetsoverdragelse som salg og oppkjøp av Serviteurs eiendeler eller virksomhet kan opplysninger overføres til annet selskap.

Vår virksomhet er hovedsakelig i Norge/Skandinavia. I visse tilfeller brukes leverandører utenfor EØS-området. I slike tilfeller er vi ekstra nøye med å påse at ditt personvern er ivaretatt, og vil kun utlevere opplysninger som er nødvendige for å kunne levere varene til deg.

 

Dine rettigheter

Dersom du har samtykket til å motta nyhetsbrev fra oss, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake. Dersom du har samtykket til annen behandling av personopplysninger, kan du også når som helst trekke ditt samtykke tilbake ved å kontakte oss.

Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg. De fleste opplysningene får du oversikt over ved å logge inn på din brukerkonto på www.serviteur.no. Kontakt oss for fullstendig oversikt over alle opplysningene.

Du har også krav på å få rettet eller slettet opplysninger vi har lagret om deg. Vi vil så langt som mulig imøtekomme slike forespørsler, med mindre det er tungtveiende grunner for for ikke å slette, for eksempel lovpålagte krav om fortsatt lagring.

Visse opplysninger er underlagt bokføringsloven, og Serviteur er forpliktet til å  lagre disse i 5 år, i henhold til lovens krav.

Denne personvernerklæringen vil alltid være tilgjengelig på https://www.serviteur.no/personopplysninger, og  vi vil kunne gjøre mindre endringer i denne når som helst og uten forvarsel. Ved vesentlige endringer vil vi varsle om dette. Du er selv ansvarlig for å ha gjort deg kjent med innholdet i erklæringen, og ved bruk av våre tjenester samtykker du til erklæringens innhold og betingelser.

 

Har du spørsmål om personvern?

Henvendelser vedrørende hvilke personopplysninger som er lagret, retting eller sletting kan gjøres skriftlig per e-post til post@serviteur.no. Kontakt oss hvis du har du noen spørsmål om denne personvernerklæringen.

Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet.

 

Gode tilbud på mail? Meld deg på vårt nyhetsbrev
Se vår Personvernerklæring for å lese hvordan vi behandler personopplysninger og hvilke rettigheter du har