Hvilken emballasjeløsning er mest miljøriktig?

Det finnes ikke noe enkelt svar på dette. Hvilket image du ønsker at butikken skal ha, og hva du vil oppnå og signalisere med emballasjen legger føringer for hvilken løsning du bør velge.

Tenk miljø ved valg av emballasjeløsning og leverandør

Du kan være med på å minske miljøbelastningen ved å

 • Velge den emballasjeløsningen som belaster miljøet minst, totalt sett
 • Samle kjøpene dine på så få leverandører/leveranser som mulig
 • Være bevisst på hvor ofte det er nødvendig å bestille varer
 • Velge leverandører med fokus på miljø


Det er flere faktorer som påvirker miljøbelastningen knyttet til ulik type emballasje, for eksempel:

 • Handlenett er mest miljøvennlig, forutsatt at de benyttes flere ganger
 • Papirposer er resirkulerbare, gjenbrukes og gjenvinnes ofte, men er ressurskrevende å produsere, og er tunge og tar stor plass ved transport.
 • Plastposer gir minst energiavfall, er lette og tar liten plass
 • Bioposer er nedbrytbare, men skaper problemer om de brukes til restavfal


Det er altså ikke kun materialet emballasjen er laget av som avgjør miljøbelastningen, men også faktorer som levetiden på emballasjen og plassbehov ved miljøskadelig transport. Man må derfor foreta en helhetsvurdering av miljøbelastningen ved valg av emballasjeløsning.


Hva gjør vi i Serviteur for å bidra til en bærekraftig utvikling?

 • Vi benytter kun leverandører som oppfyller myndighetenes miljøkrav, og tilbyr de mest miljøvennlige emballasjeløsningene
 • Vi kan emballasje og hjelper våre kunder å velge den mest optimale emballasjeløsningen, også med tanke på miljøet
 • Vi tar hensyn til beliggenhet ved valg av leverandører, og planlegger våre leveranser for å unngå unødvendig kjøring
 • Vi har fokus på kildesortering, gjenbruk og avfallsminimering internt, og er medlem av Grønt Punkt og REPA-registeret


Ta kontakt, så hjelper vi deg å finne emballasjen som passer ditt behov og som samtidig er et miljøtilpasset alternativ

Gode tilbud på mail? Meld deg på vårt nyhetsbrev
Se vår Personvernerklæring for å lese hvordan vi behandler personopplysninger og hvilke rettigheter du har